home
Hotline
Zavoláme Vám!

Napíšte nám Vaše meno a telefónne číslo
a náš obchodník Vás bude kontaktovať

Vypíšte len v prípade, že ste podnikateľ

História bártru

Najstaršia forma obchodu

img

Barter stál pri vzniku obchodu ako takého. Jeho začiatok sa datuje už do obdobia 6000 rokov pred Kristom, kedy si kmene v Mezopotámii medzi sebou vymieňali prebytočné produkty za tovar, ktorý aktuálne potrebovali.

Výmenný spôsob obchodu bol adaptovaný Feničanmi. Známi svojou moreplavbou, vydávali sa Feničania na obchodné výpravy do odľahlých miest a bártrovali prevažne zbrane, čaj a koreniny.

Aj počas existencie vyspelej Egyptskej civilizácie sa výmenný spôsob obchodu tešil veľkej obľube. Egypťania podnikali obchodné cesty a púte s cieľom vymeniť nerasty, olivový olej, nádoby za zlato, víno, výrobky zo slonoviny.

V dobe bronzovej pokračuje výmena predmetov z medi a cínu za dobytok, obilie, či jantár.

Priama výmena tovarov a služieb fungovala v spoločnostiach, ktoré nemali menový systém, alebo keď používaná mena prestala odrážať ekonomickú hodnotu tovaru. Bárter súčasnosti Bártrové operácie za obnovujú začiatkom 30. rokov 20. storočia, ako dôsledok svetovej hospodárskej krízy. Neskôr začal ZSSR uplatňovať tieto obchodné metódy voči členským štátom RVHP.

Aktuálne zdroje uvádzajú, že 30% celkového svetového obchodu prebieha práve výmenou. Nedávno bola publikovaná informácia, že obrat bártrového obchodu v USA prekročil 7 miliárd dolárov ročne. Štáty Európskej únie taktiež siahajú po bártrových obchodoch z dôvodu celkovej rentability tohto spôsobu obchodovania.

Kontakty

Kompletné kontakty nájdete tu »

Free PageRank Checker